Er was eens…

Ook oude voetbal-maatjes worden “groot”… In the good old days┬ámijn voorstopper; grote mondige wildebras Elisah. En nu inmiddels “groot” geworden en moeder van een prach
tige dochter Maeyve. En ook “vroeger” riep ze al: “Mocht ik ooit moeder worden: dan schilder jij”.

En haar wil geschiedde